Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Wij streven ernaar de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te maken. Aryza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke wijze dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de op deze website aangeboden informatie.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Aryza of bij derden die met toestemming afbeeldingen of ander materiaal aan Aryza ter beschikking hebben gesteld. Duplicatie of publicatie in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Aryza.