Welke data bevat een Aryza Control Opdrachtgevers Export (COE)-bestand?

 

COE-Algemeen:
• De COE-Algemeen bevat generieke gegevens over dossiers. Bijvoorbeeld is het dossier lopend of gesloten, heeft het dossier een titel, is er een betalingsregeling of beslag enz. Naast deze gegevens worden er aantal totaalbedragen gevraagd voor bijvoorbeeld hoofdsom voor- en na titel en het actueel te vorderen bedrag.


COE-Boekingen
• De COE-Boekingen bevat alle rekenregels die nodig zijn om de situaties ten laste van de debiteur per dossier in beeld te brengen (saldo debiteur = actueel te vorderen bedrag).


COE-Vorderingen
• De COE-Vorderingen bevat detailgegevens over uit welke facturen de openstaande vordering in het dossier is opgebouwd.


COE-SLA
• De COE-SLA bevat detailgegevens van de toewijzing van ontvangsten en afdrachten.